Nồng Hương Tửu

 

53%,500ml

Rượu Việt Thiên Hương

 

40%,500ml

Nồng Hương Tửu

 

53%,500ml

Mơ MOHODO

Rượu mơ Mohodo 

   15%, 500ml

MOHODO Heritage 

Rượu Mohodo Heritage

       53%, 500ml

Nếp Cẩm MOHODO

Rượu nếp cẩm Mohodo

        19%, 500ml

Mơ Tây Bắc

Rượu mơ Tây Bắc 

   15%, 300ml

Vải Thanh Hà

Rượu vải Thanh Hà

     15%, 300ml

Mơ Hồng Phúc

Rượu Mơ Hồng Phúc 

     15%, 750ml

Rượu Đông Trùng Hạ Thảo

 

35%,500ml

Rượu Hoàng Lão Tửu

 

35%,500ml

  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

Address: ANP Corporation, 113 Thanh Nhan Street - Thanh Nhan Ward - Hai Ba Trung District - HaNoi

HongPhuc Factory: Phan Boi Hamlet, Di Su Village, My Hao District, Hung Yen Province, Vietnam

Hotline: 024.3868.4836 - 0942.373.386

© 2017 by Alcohol & Nature Product Corporation (ANP Corp.).