top of page

Nồng Hương Tửu

 

53%,500ml

Rượu Việt Thiên Hương

 

40%,500ml

Nồng Hương Tửu

 

53%,500ml

Rượu Mohodo Heritage.jpg
Rượu Nếp cẩm Mohodo.jpg
81958198_135180551274013_784375660497233
86353228_148998246558910_819798661398528

Mơ MOHODO

Rượu mơ Mohodo 

   15%, 500ml

MOHODO Heritage 

Rượu Mohodo Heritage

       53%, 500ml

Nếp Cẩm MOHODO

Rượu nếp cẩm Mohodo

        19%, 500ml

84411177_148998253225576_721398475579090

Mơ Tây Bắc

Rượu mơ Tây Bắc 

   15%, 300ml

Vải Thanh Hà

Rượu vải Thanh Hà

     15%, 300ml

3ff11e459c566f083647.jpg
5986db9b5888abd6f299.jpg

Mơ Hồng Phúc

Rượu Mơ Hồng Phúc 

     15%, 750ml

dong trung.jpg

Rượu Đông Trùng Hạ Thảo

 

35%,500ml

Rượu Hoàng Lão Tửu

 

35%,500ml

nep cam.jpg
bottom of page