top of page

SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT MANG THƯƠNG HIỆU MOHODO

Rượu Nếp cẩm Mohodo.jpg

Rượu nếp cẩm MOHODO

19%, 530ml

Rượu Mohodo Heritage.jpg

Rượu MOHODO Heritage

53%, 530ml

81958198_135180551274013_784375660497233

Rượu mơ MOHODO

15%, 530ml

Rượu Vải Thanh Hà.jpg

Rượu vải Thanh Hà

15%, 330ml

86353228_148998246558910_819798661398528

Rượu mơ Tây Bắc

15%, 330ml

bottom of page