SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT MANG THƯƠNG HIỆU MOHODO

Rượu nếp cẩm MOHODO

19%, 530ml

Rượu MOHODO Heritage

53%, 530ml

Rượu mơ MOHODO

15%, 530ml

Rượu vải Thanh Hà

15%, 330ml

Rượu mơ Tây Bắc

15%, 330ml