top of page

SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT MANG THƯƠNG HIỆU MOHODO

Rượu Mohodo Heritage.jpg
Rượu Nếp cẩm Mohodo.jpg

RƯỢU MOHODO HERITAGE

53%, 530ML

RƯỢU NẾP CẨM MOHODO 

19%, 530ML

81958198_135180551274013_784375660497233

RƯỢU MƠ MOHODO

15%, 530ML

86353228_148998246558910_819798661398528

RƯỢU MƠ TÂY BẮC 

15%, 330ML

Rượu Vải Thanh Hà.jpg

RƯỢU VẢI THANH HÀ

15%,330ML

bottom of page