SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT MANG THƯƠNG HIỆU MOHODO

RƯỢU MOHODO HERITAGE

53%, 530ML

RƯỢU NẾP CẨM MOHODO 

19%, 530ML

RƯỢU MƠ MOHODO

15%, 530ML

RƯỢU MƠ TÂY BẮC 

15%, 330ML

RƯỢU VẢI THANH HÀ

15%,330ML